ГОЛОГРАФИЯ

 (гр. holos — толук, бардыгы ж-а …графия) — толкун ин-терференциясынын негизинде объектинин көлөмдүү сүрөттөлүшү алынуучу метод. Г. ж-дөгү идеяны 1-жолу Д. Табор (француз илимпозу) сунуш кылган. Фотографияда толкундун амплитудалык өзгөрүлүшү гана жазылгандыктан сүрөткө тартылган нерсенин артындагы окуяларды көрүүгө болбойт. Ал эми Г-да жарык, рентген, акустикалык ж. б. толкун-дардын амплитудалык ж-а фазалык информациясы жазылгандыктан сүрөткө тартылган нерсе ж-дө толук информация алынат, анткени Г-лык сүрөттү ар кандай бурч м-н кароого болот. Г. өтө тез өтүүчү физ. процесстерди изилдөөдө, радиолокацияда, илимдин ж-а техниканын көп тармактарында кеңири колдонулат. Г-нын жардамы м-н- түстүү, көлөмдүү сүрөттөлүштү бере турган кино ж-а телекөрсөтүү системасы, өтө чоңой-туучу микроскоптор жасалууда.

Ад.:   М и к а э л я н А. Л., Голография, М., 1968; Островский Ю. И., Голография и её применение, Л., 1973.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *