ГОЛЛЬ Шарль де

(22. И. 1890, Лплль —9. И. 1970, Коломбе-ле-Дёз-Эгжиз) — Франциянын мамл., аскердик ж-а саясий ишмери. Мугалимдин үй-бүлөсүнөн. Сен-Сир аскер окуу жайынан, кийин Париждеги Жог. аскер мектебинен окуган. Биринчи ivhh. согушка (1914—18) катышкан. 1937-жылга чейин негизинен ас-жердпк-окутуучулук ж-а штабдык жштерде эмгектенген. Экинчи дүйн. мгуштун жылдарында Г. аскердик гтратегия ж-а тактика маселелери ‘-ча иштейт. Немец баскынчылары ГЖржге басып киргенде, Г. Улуу Ерптанияга кетип, ал жерден 1940-ж. LS-июнда радио аркылуу бүткүл С’ранция элине кайрылып, фашисттерге каршы күрөшкө чакырган. Ал Ст-анцпянын эркиндиги үчүн талыкпай күрөшкөн. Г. 1944-ж. 10-декабрда ‘Москвада СССР м-н Франциянын өз ijsa жардамдашуу союзу ж-дөгү до-товорго кол коёт. 1958-ж. 21-декабрда Франция Респ-касынын президенттп жеңилгенден кигине шайланат. 1969-ж. 28-апрел-де референдумда (Сенатты кайра КУРУУ ж~а Франциянын админ.-терр-ялык түзүлүшүнүн реформасы ж-догү маселе б-ча) өкмөттүн саясатына Франция элинин бир бөлүгү нааразылык билдирген. Бул референдумда йин, Г. президенттик посттон кеткен. Г. президент болуп турган жылдары сов.-франц. мамилелер жактырган. 1966-ж. Г. офиц. визит м-н СССРге келип, сү-йлошүүчгордөн кийин 30-игонда Советтик-франц. декларацияга кол коюшу эки өлкөнүн оз ара мамилесинин тарыхындагы маанилүү’ этап болгон.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *