ГОЛЛАНД УЮ

от2020

Ноя 29, 2020

— сүт породасы. Жерг. уйларды узак жыл бою жакшыртуунун негизинде Голландияда чыгарылган. Фрислянд, гронинген ж-а рейни-зел деп аталган үч түрү бар. Г. у. көбүнчө кара ала болот. Ал 18-к-дын аягында Россияга алынып келинген. Сүттүү болгондуктан башка өлкөлөргө тез таралган. Ар бир уйдан жылына 4500 кг, чыгаанынан 13000 кг сүт саалат. Сү7түнүтн майлуулугу 3,54%. Инегинин тирүүлөй салм. 550—600 кг, букасы 900—1000 кг. Бул порода Ни-дерланд, АКШ (70%ке жакын), Улуу Британия, Италия, Югосл-я ж. б. өлкөлөрдө күтүлөт. Сов. Союзунда холмогор, тагил, Кырг-нда олуя-ата породасын чыгарууда пайдаланылган.

от 2020