ГОЛЛАНДДАР

от2020

Ноя 29, 2020

 — улут, Нидерланды дын негизги калкы. Саны 14 млн-дой киши (1975). Булардан тышкары 1 млн-го жакыны Индонезия, АКШ, Канада ж. б. өлкөлөрдө жашашат. Пидерланд тилинде сүйлөшөт. Динге ишенгендеринин көбү протестднттар, алардан башка баптисттер м-н като-ликтер да бар. Азыркы Голландия терр-ясында 14—15-к-да кельттер м-н аралашьш кеткен франк, фриз, ба-тав, сакс сыяктуу герман уруулары жашаган. 15-к-дын аягы ж-а 16-к-дын башында ошол уруулардан Г. калыптанган. 16-к-дагы Нидерланд бурж. рев-ясы ж-а Испанияга каршы улут-тук-бошт. кыймыл Г-дын патриоттук сезимин ойготуп, улут катары бири-гүүсүнө түрткү болду. Калкынын көбү о. ж. м-н соода тармагында иштейт, аз болүтү айыл-кыштактарда жашап, мал чарбачылык, бакчачылык ж-а гүл остурүүчүлүк м-н, жээкке жакын жашагандары балык уулоо м-н кесип кылат.

 

от 2020