[1643—21. 4(2. 5). 1714]—князь, орустун мамл. ишмери. 1676-жылдан бояр. Түш. чек араны коргоого, Турцияга каршы 1677—78-жылдагы жортуулдарга катышкан. Стрелецтердин көторүлүшүнөн кийин 1682-ж. дворец воеводу деген наам алган. Батыш Европа элдери м-н байланышты күчо-түүнү жактаган. Швеция м-н 1661-ж. түзүлгөн Кардис тынчтык договорун күчүнө келтирип, 1683-ж. бекиттир-ген. 1686-ж. Польша м-н Россия үчүн пайдалуу бүтүмгө жетишкен. 1689-жылдагы дворец төңкөрүшүнөн кийин Архангельскиге сүргүнгө айдалып, ошол жерде өлгөн.

от 2020