ГОЛИКОВ Филипп Иванович

[17(30). 7. 1900, РСФСР, Курган обл., Борисов, кыш.] — Сов. Союз. Маршалы (1961). 1918-жылдан КПСС мүчөсү. 1918-жылдан Сов. Армияда. Гражд. согушка катышкан. Начсоставдын билим өркүндөтүү курсун (1929), аскер мектебин (1931), М. В. Фрунзе атн. аскер академияны (1933) бүткөн. 1931-жылга чейин парт.-саясий, ки-‘ йин командалык кызматта болгон. 1939-ж. Батыш Украинаны бошотууга катышкан. 1940-ж. июлдан Генштаб начальнигинин орун басары. Улуу Ата Мек. согушта 1-армиянын, 4-сок-ку уруучу армиянын, Брянск ж-а Воронеж фронтунун аскерлеринин, 1-гвард. армиянын командачысы, Түш.-Чыгыш ж-а Түн.-Батыш фронтунун аскер командачысына орун басар (1941-ж. окт.— 1942-ж. окт.). 1942-ж. октябрдан Воронеж фронтунун аскер командачысы. Москва ж-а Сталинград жанындагы салгылаштар-га катышкан. 1943-ж. апрелден Кадрлар башкармасынын начальниги. 1950—56-ж. жооптуу командалык кызматта. 1956—58-я-:. Бронетанкалык аскерлердин аскер академиясынын начальниги. 1958—62-ж! Сов. Армиянын Башкы саясий башкармасынын ж-а АДФтин начальниги. 1962-ж. майдан СССР Коргоо мин-восунда жооптуу кызматта. 1961—66-ж. КПСС БКнын мүчөсү. СССР Жог. Советинин (1, 4— 6-шайл.) депутаты. Төрт Ленин ордени, Октябрь Революциясы, 4 Кызыл Туу, 1-дараж. Суворов, 1-дараж. Кутузов, Кызыл Жылдыз, чет элдик 7 орден ж-а медалдар м-н сыйланган.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *