ГОЙТХ

от2020

Ноя 29, 2020

—Чоң Кавказдын Кара деңизди бойлоп кеткен кыркасындагы ашуу. Бийикт. 336 м. Г. а. аркылуу Майкоп—Туапсе шоссе ж-а т. ж. өтөт.

 

от 2020