ГОЗО ПАЯ

от2020

Ноя 29, 2020

— пахта аңызындагы мая. Ар га аңызда 3—6 г га чейин Г. п. калат. Айрым жерде ал семирткич катары айдалып ташталат. Ө. ж-да сапаттуу кагаз, картон, курулуш материалдарын чыгаруу үчүн колдонулат. Г. п. отунга пайдаланылат.

от 2020