ГОЗО ЗЫЯНКЕЧТЕРИ

— пахта чар-! бачылыгына зыян келтирүүчү ар кан-: дай жаныбарлар. Тозонун негизги: зыянкечтери — мите жөргөмуш, гозо] бити, өсумдук бити, пахтачы ж-а куз-\ дук көпөлөк, карадрип, чегиртке Ж-а! бургөлөр, өрмөкчу кене. Зыянкечтер) гозону жер бетине чыккандан баш-1 тап ал бышканга чейин жеп бүлдү-j рөт. Өз убагында зыянкечтерге кар-i шы чара көрүлбөсө, гозону жеп кур-; гатып, пахтанын түшүмүн 30—50% ке1 азайтат. Г. з-не каршы күрөшүү чаралары: гозону которуштуруп эгүү, чигитти ууландыруу, өз убагы м-н хим. препараттарды керектүү өлчөмдө чачып туруу, пайдалуу курттарды көбөйтүп, пахта талааларына кое берүү ж-а отоо чөптөрдөн арылтуу ж. б.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *