ГОЗО ЖЕГЕНЕЛӨӨ

— тозонун түшүмүн жогорулатууга багытталган агро-тех. ыкма. Гозо туура жегенеленсе (суюлтулеа), тез өсүп жетилет. Г. ж. чигит жер бетине чыгып, козу кулак-таганда башталып, 5—7 күндүн ичинде бүткөрүлөт. Эгер гозо 60×60 см схемасы м-н чөнөктөлүп эгилсе, ар бир чөнөктө 3—4 өсүмдүк, катар аралыгы 60 см ден пунктирлеп эгилсе, 2 ден өсүмдүк калтырылат. Гозо машина же кол м-н суюлтулат. Жеге-нелөө мөөнөтүнөн 2—3 күн- кечикти-рилсе, пахтанын түшүмү гектарынан 2—3 ц ге азаят. Г. ж. өсүмдүктүн катар аралыгын жумшартуу м-н катар жүргүзүлөт. S

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *