ГОГЕН Поль Эжен Анри

(7. 6. 1848, Париж — 8. 5. 1903, Атуона пос.) — франц. живописчи. 1870-жылдан өз алдынча сүрөт тарта баштаган. Г. чыг-ларынын адепки мезгили импрессионизм м-н байланышкан. Кийинчерээк бурж. цивилизациядан четтеп, элдик чыг-ларга, Байыркы Греция-нын, Байыркы Чыгыштын ж-а о. кылымдын иск-восуна кызыгат. Жалпыланган образдардын, кубулуштардын сырдуу маанисин издөө («Үгүт-на-сыяттан кийинки көрүнүш», 1888; «Сары Христос», 1889) Г-дин программасын символизм м-н жакындашты-рып, аны ж-а ага кошулган сүрөтчү-лөрдү жаңы сүрөт системасын («син-тетизмди») түзүүгө алып келет. Ал көбүнчө форманы жалпылагптырууга ж-а жөнөкөйлөштүрүүгө («Арлдеги кафе», 1888) көңүл бурат. Г-дин сүрөт системасы Таити а-нда (Океания) тарткан чыг-ларында андан ары өнүгөт («Таитилик пасторалдар», 1893; «Кечмелик», 1901). Г. чыг-ла-рындагы түстүн эмоциялык жактан каныккандыгы, декораңиялык ж-а монументтин негиздерди айкалыштыруу, образдардын маанилүүлүгү 20-к-дын башталышындагы көптөгөн сү-рөтчүлөрдүн изденүүлөрүнө багыт берген. Г. скульптура, графика, керамика тармактарында да эмгектенген. Ав.: ‘ К а н т о р-Г у к о в с к а я А, С, Поль Гоген, Жизнь и творчество, Л.— М.* 1965; Даниельсон В., Гоген в Полинезии, М,—Л„ 1969.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *