ГОВОРОВ

от2020

Ноя 29, 2020

Леонид Александрович [10(22). 2. 1897, азыркы Киров обл.,

Бутыркин с.—19. 3.1955, Москва] — Сов. Союз. Маршалы (1944), Сов. Союз. Баатыры (27.1. 1945). 1942-жылдан КПСС мүчөсү. Дыйкан үй-бүлөсүнөн. 1916-жылдан армияда. 1917-ж. артилл. окуу жайын бүткөн, 1918-ж. октябрда подпоручик чининде Колчактын армиясына мобилизацияланган. 1919-ж. октябрда Томск ш-на барып, ак гвардиячылар-га каршы көтөрүлүшкө катышат. 1920-ж. январда ыктыяры м-н Кызыл Армияга кирет. Гражд. согушта артилл. дивизиондун командири. 1933-ж. Фрунзе атн. Аскер академиясын, 1938-ж. Генштаб академиясын бүткөн. 1938—39-ж. Дзержинский атн. артилл. академиянын ст. окутуучусу ж-а до-центи. 1941-жылдын 22-июлунан адегенде Батыш багытында, кийин Резерв фронтунда ар гиллериянын начальниги. 1941-жылдып 18-октябрынан 5-армияга командачы болуп, Москва алдындагы салгылашка катышкан. 1942-жылдын 25-апрелинен Ленинград аскер тобунун, 1942 жылдын июнунан 1945-жылдын майпна чейин Ленинград фронтунун (1945-жылдын февр.— мартында 2-Прибалтика фронтунун да) командачысы. Согуштан кийин Ленинград аскер округунун командачысы, кургактагы аскерлердин башкы инспектору. 1949—54-ж. Аба чабуу-лунан коргоо (АЧК) аскеринин командачысы ж-а башкы командачысы. СССР коргоо министринин орун басары. 1952-жылдан КПСС БКнын мүчөлүгүнө кандидат, СССР Жог. Советинин (2—4-шайл.) депутаты. Беш Ленин ордени, «Жеңиш» ордени, З Кызыл Туу, башка 4 орден, чет өлкөлүк 3 орден, медалдар м-н сыйланган. Чыг.: В боях за город Ленина. Статьи. 1941—45, Л., 1945.

от 2020