ГОВЕРЛА

от2020

Ноя 29, 2020

—тоо, Украина Карпаты-нын эң бийик жери. Черногор тоосунда. Бийикт. 2061 м. Үстү томпок. Капталдарын бук ж-а ийне жалбырактуу токой, субальп шалбаасы каптап жатат. Туризм өнүккөн.

от 2020