ГОБИ

от2020

Ноя 29, 2020

 (монголчо говь—суусуз жер) — МЭРдин түштүгүндө ж-а түш.-чыгы-шында Кытайга туташ жаткан чөлдүү ж-а жарым чөлдүү аймак. Жеринин бети (орт. бийикт. 1000 м) түзөң, кум-шагылдуу келет, тоо аралык ой-дуңдар ж-а жапызыраак тарткан тоолору бар. Негизинен бор, палеоген ж-а неоген тоо тектеринен турат. Климаты кескин континенттик, январда темп-pa —40°Сге, июлда +45°С-ге чейин жетет. Жаан-чачын 68—200 мм. Өсүмдүктөрү сейрек: майда бадал, жылгын, шыбак, сөксөөл сыяктуулар. Батыш тарабындагы оазис-тердө терек өсөт. Айбанаттары: жапайы төө, Пржевальский жылкысы, антилопанын бир нече түрү, кемирүү-чүлөр ж. б. Элинин негизги кесипчи-лиги — мал чарбачылык (төө, кой, жылкы), дарыя өрөөндөрүндө — дыйканчылык.

Ад.:   Обручев В, А., Восточная Монголия, ч. 1—2, М.—Л., 1947; Петров М. П., Пустыни Центральной Азии, т. 1—2, М.—Л., 1966—67.

от 2020