ГЛЮКОЗА

 (гр. glykys —таттуу), ж ү з үм кант ы, СбН^Об моносаха-риддерге (гексоздорго) кирүүчү углевод. Түссүз кристаллдар, эрүү t 146,5°С, сууда жакшы эрийт. Г-нын эритмесинде а- ж-a реформалардын молекулалары болот. а-Г. организмдин составында кеңири таралган. Ал микробдордо, татаал түзүлүштүү өсүмдүктөрдүн мөмө, жемиш ж. б. органдарында, балда, жаныбарлардын ткандарында кездешет, о. эле крах-малдын, клетчаткалардын, сахароза-лардын ж. б. татаал каттардын составына кирет. Г. — өсүмдүк ж-а жа- Г-ди кооздоп чыгаруу сапаты төмөндөп кеткен. Бирок 1930-жылдан баштап аны кооздоп жаңы түр м-н чыгаруу кайра жандандырыпган.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *