(24. 8. 1923-ж. т., Ростов-на Дону) — сов. математик, СССР ИАнын акад. (1964), Украин ССР ИАнын акад. (1961; 1958-ж. корр. мүчө), 1962-жылдан вице-президенти, Соң, Эмг. Баатыры (1969). 1958-жылдан КПСС мүчөсү. 1948-ж. Ростов ун-тин бүтүргөн. 1956-жылдан Украин ССР ИАда иштейт. 1962-жылдан өзү уюштурган Кибернетика ин-тунун директору. Ал ил. ишин абстракттуу ж-а топологиялык алгебра тармагы б-ча баштаган, кийин кибернетиканын теориялык ж-а колдонмо маселелерин иштеп чыгарууга өткөн. Цифралуу автоматтар, ЭЭМди долбоорлоону автоматташтыруу теориясы б-ча, өндүрүш процесстерин ж-а экономиканы башкарууда эсептөө техникасын колдонуу тармагында маанилүү натыйжаларды алды. Инженердик эсептөолөр үчүн кичине ЭЭМ түзүүнүн принциптерин иштеп чыкты. Украин ССР Жог. Советинин (7-шайл.) ж-а СССР Жог. Советинин (8—9-шайл.) депутаты, Лениндик (1964) ж-а СССР мамл. (1968) сыйлыктарынын лауреаты. Эки Ленин ордени ж-а медалдар м-н сыйланган.

от 2020