ГЛУТАМЙН КИСЛОТАСЫ

 глюта-т а м и н к и с л о т а с ы, СООН—СН2— —СН8—CH(NH2) —СООН — кристалл түрүндөгү 202°Сде эрүүчү дикарбон аминокислота. Сууда эрийт, бөлөктүн составына кирет. Г. к. организмдеги зат алмашууда негизги роль ойнойт. Г. к. ж-а анын туздары тамак-аш ө. ж-нда, медицинада нерв системасынын кээ бир оорусуна каршы таблетка, күкүм, паста ж-а эритме түрүндө колдонулат. Кыргыз ССР ИАнын Орг. химия ин~тунда Г. к-нын бир нече жаңы тулу алынып, изилденип жатат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *