(1923-ж. т., Ысык-Көл р-ну, Ананьев кыш.) — Даңк орденинин толук кавалери. 1945-жылдан КПСС мүчөсү. Дыйкан үй-бүлөсүнөн. 1941-ж. Сов. Армияга чакырылган. Ата Мек. согуш (1941—45) убагында Курск салгыла-шуусуна катышкан. Белоруссия, Литва, Латвия жерлерин душмандан бо-шотушуп, Румыния, Польша, Герма-ниядагы уруштарда болгон. Борисов ш-н бошотушканы үчүн 3-дараж. (1944), Ракув ж-а Вильнюс ш-ларыи бошотушканы үчүн 2-дараж. (1944), Лиепай ш-нын жанында болгон сал-гылагнтагы эрдиги үчүн 1-дараж. (1945) Даңк ордени м-н сыйланган. Кызыл Жылдыз ордени ж. б. медалдар да берилген.

от 2020