ГЛОБУЛИНДЕР

от2020

Ноя 29, 2020

 (лат. globulus — шар-ча) — айбанат м-н өсүмдүк белогунун табиятта кеңири таралган тобу. Г. кислоталардын, жегичтердин, туз-дардын начар эритмелеринде эрип, сууда эрибейт. Ал аммоний сульфа-тынын чала каныккан ж-а магний же натрий сульфатынын каныккан .эритмесинде чөгөт. Г-дин көпчүлүгү жөнөкөй белоктор, кээ бирлери угле-воддор же липиддер м-н байланышта болот. Калкан сымал безинин глобу-лини—тиреоглобулин—йоду бар жалгыз белок. Нерв тканынын глобули-ни — нейроглобулин (нейростромин) нуклеин к-талары м-н биригишкен (нуклвопротеиддер). Өс\’мдүк Г-и (глицинии, эдестин, легумин ж. б.) ай-банаттардыкына караганда спирттин, темп-ранын таасирине туруктуу келет. Г. цитоплазманын, кан ж-а лим-фанын суюк бөлүгүнүн составына кирет. Кандын суюк бөлүгүндө Г-ден башка альбумин белоктору кездешет. Гамма-Г. дары катары колдонулат.

от 2020