[30.12. 1874 (11. 1. 1875) — 23, 6. 1956] — сов. композитор, дирижёр, коомдук ишмер, СССР эл арт. (1938). Азерб. ССР (1934), РСФСР (1935), Өзбек ССР (1937) эл арт. Иск-во таануу илимд. доктору (1941). Москва консерва-ториясын бүтүргөн (1900). Чыг-Р. М. Глиэр. лыгы 1908-жыл- дан башталган. 1920—41-ж. Москва консерваториясы-нын (композиция классы б-ча) профессору. Орустун классикалык музы-касынын реалисттик салттарын (П. И. Чайковский, С. В. Рахманинов ж. б.) уланткан. Г-дин музыкасы жанрдык жактан көп түрдүү-, эмоциялуу ачык-айкын лирикалуу. Ал сов. балет ре-пертуарында азыркы турмушту баяндаган туңгуч балет — «Кызыл гүлдү» (1927, Чоң театр, Москва) ж-а «Жез атчан» (1949) балетин жараткан. Г-дин 5 опера, бир нече камералык ж-а аспаптын, симфониялык ж. б. чыг-лары бар. СССР мамл. сыйл. (1946, 1948, 1950) лауреаты. Үч Ленин ордени, башка 2 орден ж-а медалдар м-н сыйланган.

Ад.:   Б э л з а И. Ф., Р. М. Глиэр, М., 1962.

от 2020