ГЛИЦИН

аминоуксус кислотасы, гликокол, H2NCH2COOH — эң жөнөкөй алифатикалык аминокислота; 232—236°Сде эрий турган түссүз кристаллдар. Спиртте, эфирде эрибейт, кислоталар, негиздер м-н туздарды, көпчүлүк катиондор м-н комплекстүү бирикмелерде пайда кылат. N — үч аякил м-н байланышкан ички тузу бетаин деп аталат. Г. өсүмдүк ж-а жаныбарлардын белогу-нун составына кирет. Желатинди гидролиздөө ж-а монохлоруксус к-тасы м-н аммиактан синтез жолу аркылуу алынат. Г. буфердик эритмелерди даярдоодо, гиппур ж-а аминогиппур к-тасын синтездөөдө (пептид синте-зинде), фотографияда колдонулат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *