ГЛИЦЕРИН

от2020

Ноя 29, 2020

(гр. glykeros —таттуу), 1, 2, 3-т р и о к с и п р о п а н — эң жөнөкөй үч атомдуу спирт, НОСН2— —СНОН—СН2ОН; жытсыз, түссүз, шире сымал таттуу суюктук; эрүү t 17,9°С, кайноо t 290°C Глицерин суу, этил ж-а метил спирти, анилин, ацетон м-н жакшы аралашат. Майларда, бензинде, бензолдо эрибейт. Орг. ж-а орг. эмес заттарды (туз, жегич, кант ж. б.) эритет, абадан нымды тез тартат. Г. спирттер сыяктуу металл м-н глицераттарды, галогендүү суутек же фосфор галогениддери м-н гало-генгидриндерди пайда кылат. Г. кычкыл данганда түрдүү бирикмелер (Г. альдегиди, Г. к-тасы, диоксиацетон ж. б.), орг. к-талар м-н ацилдөөдө моно-, ди- ж-а триглицериддер, ал эми күкүрт, азот к-тасынын аралаш-масын таасир эткенде анын тринит-раты пайда болот. Г. негизинен майды гидролиздөө ж-а синтет. жол м-н пропиленден алынат. Ал жарылгыч заттарды алууда, кездеме токуу, булгаары, кагаз ж-а тамак ө. ж-нда, пар-фюмерияда, медицинада, косметика-да колдонулат.

от 2020