ГЛИОКСАЛЬ

от2020

Ноя 29, 2020

ОНС—СНО — эң жөнөкөй диальдегид, эрүү t 15°C, кайноо t 50,4°C Катуу ж-а суюк абалында сары, газ абалында жашыл түстө. Сууда, спиртте, эфирде жакшы эрийт. Г-ды сактаганда (төтөн бир аз ным болсо) жеңил долимерленет. Г-дын касиеттери альдегиддердикине окшош. Ө. ж-да Г. жез катализаторлорунун жардамы м-н этиленгликолдон суутек™ бөлүү аркылуу алынат. Г. гли-кол к-тасын, имидазолду ж-а пиразин бирикмелерин алууда пайдаланылат.

от 2020