ГЛИКОЛ КИСЛОТАСЫ

о к с и у к -сус кислотасы, НОСН2СООН — гн жөнөкөй алифатикалык оксикис-л>та. Жытсыз, түссүз кристалл, эрүү t 79—80°С, сууда, орг. эриткичтердө жакшы эрийт. Быша элек жүзүмдүн, гызылчанын маңызында учурайт. Г. х. ө. ж-да хлоруксус к-тасын гидро-хжздөө же козу кулак к-тасын электр тоту м-н калыбына келтирүү жолдо-щ м-н алынат. Ал текстиль ж-а булгаары ө. ж-нда колдонулат. –

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *