ГЛИКОЛИЗ

от2020

Ноя 29, 2020

(гр. glyk^s — таттуу ж-а &j as — эрүү) — организмде_ гликоген-лш кычкылтексиз ажыроосунан сүт лнэеын пайда кылуучу татаал ферменттик процесс, к. Аденозинфосфор кислотасы.

от 2020