ГЛИКОЛДОР

эки атомдуу щжрттер — составында эки гид-рихпл тобу бар алифатикалык би-тихмелер. Эң жөнөкөйү этиленгли-жыеъ НОСН2—СН2ОН — түссүз илээш-■в суюктук. Сууда, спиртте жакшы эдшжт. Жог. Г.— катуу заттар, сууда ааяар, спиртте, эфирде жакшы эрийт. Г. сшгрттерге мүнөздүү болгон бар-тагк касиетке ээ. Г. дигалогендерди гжхро-жпздөө, олефиндерди кычкыл-Лисгаруудан алынат. Этиленгликол-зуж суу м-н аралашманы антифриз каттары глицериндин ордуна ж-а эти-—юддодь эфирлерин алууда баштаган зат катары колдонулат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *