ГЛИКОЗИДДЕР

— канттардан алынган бирикмелер. Молөкулаларынын гликозиддик бөлүгү агликон деп аталган орг. бирикмелердин радикал-дары м-н кычкылтек, күкүрт же азот атомдору аркылуу байланышкан. Алар ошол байланыштарына жараша О-, S- ж-а N- Г-ге бөлүнөт. Агликон-дун радикалы м-н байланышкан кө-мүртектин а- же Р- конфигурация-сына жараша а- ж-a Р-Г. ден аталат. Жаратылышта көбүнчө р-Г. кездешет. Табигый Г-дин түзүлүшү татаал. Г-гптн көпчүлүгү — боек заттар. Алар бжол. активдүү зат болгондуктан, мети ии няття ж-а биологияда кеңири зшядонулат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *