ГЛИКОГЕН ООРУСУ

гликогенов — организмде углеводдун белок ж-а майлар м-н бирге болгон зат алмашуунун өзгөчө бузулушу. Г, о. чанда кездешет да, ферменттин тубаса бузулуусу түрүнө кирет. Оорунун пайда кылуучу себептери ж-а анын өсүшү али толук изилдене элек. Бул оору бир үй-бүлөдө бир нече кишиде (балдарда) кездешет. Г. о. гликоген-дин туура эмес түзүлүшүнөн, кээ бир ферменттер жетишпегенден же тубаса жок болгондон айрым гормондор-дун ж-а нерв системасынын бузулушунан пайда болушу мүмкүн. Г. о-нун гепатомегалия же гепатонефро-мегалия (боор м-н бөйрөктүн чоңою-шу) ж-а кардиомегалия (жүрөктүн чоңоюшу ж-а бузулушу) сыяктуу түрлөрү бар. Оорунун эки түрүндө тең бала туура өспөй, начар, алсыз, бою, моюну кыска, бети ж-а денеси эткел көрүнгөнү м-н буттары ичке болот. Бала алсыз болгондуктан, аз кыймылдайт. Оору клиникалык ж-а бпохим. анализдердин жардамы аркылуу аныкталат. Г. о-на даба болчу атайын дарылар жок. Көбүнчө диэто-терапия колдонулат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *