ГЛИЕЖ

(орусча — глины естественно жженые) — таш көмүр катмарлары-нын жер астында күйүтүнөн бышып калган чопо. Г. баалуу силикат цемент (анын 50% глиеж-портландце-менттен турат) даярдоодо колдонулат. Кырг-ндагы Кызыл-Кыя глиеж кени СССР б-ча ири кендерден.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *