ГЛАУКОНИТ

главконит (гр. gla-ukos — көк жашыл) — гидрослюдалар тобундагы минерал; темирдин суулуу алюмосиликаты. Хим. формуласы (К, Са, Na)Z.,(Al, Fe3+, Fe2+, Mg)2— [(OH)2 Alo,35Si3,$50io] -Моноклин системасында кристаллданат. Өңү жашыл, саргыч жашыл, кээде түссүз. Катуулугу Моос шкаласы б-ча 2,4—2,95. Морт. Салышт. салм. 2,4—2,95. Г. негизинен деңиз түбүндө пайда болгон чөкмө тоо тектерде (аки таш теги, кумдук, алевролит, ылай ж. б.) кезигет. Сууну өзүнө сиңирип ж-а катион алма-ша ала тургандыктан, Г. туздуу суу-ларды тазартууда, составында калий арбын болгондуктан, жер семирткич катары ж-а жашыл боек даярдоодо колдонулат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *