ГЛАУКОМА

от2020

Ноя 29, 2020

(гр. glaukoma — көздүн чечекейинин көгөрүп тунарышы, glau-kos—ачык көк, көгүш жашыл), «сары суу» же «жашыл с у у» — көз оорусу. Анын негизги белгилери — көздүн ички басымынын жогорулашы ж-а көрүүнүн начарлашы. Г-да көздүн ички басымы 80 мм сым. мам-па. (10-67 кн/м2) жетет. Г. көбүнчө көздүн ичиндеги суюктуктун айланышы-нын бузулушунан пайда болот. Г-нын токтомо ж-а жөнөкөй түрү бар. Топтомо Г-да оорулуу адамдын чекеси, башы ооруйт, кээде көздүн чанагы талыйт, көз тунарыктат. Жарыкты (чыракты) караганда анын тегерегинде кызыл-тазыл’ нурлар пайда болгонсуйт. Бул абал дайыма боло бербейт. Оорулуу катуу капа болсо же суукка урунса, көзү какшап ооруйт, башы айланып кусат. Мындай учурда мед. жардам болбосо, оорулуу сокур болуп калышы мүмкүн. Жөнөкөй Г-да жогорудай белгилер сезилбейт, оорулуунун көрүшү гана начарлайт. Дарылоо дары-дармек каражаттары, кээде хирургиялык жол м-н жүргүзүлөт. СССРде Г-нын алдын алуу үчүн 35—40 жаштагы адамдар диспансердин кароого алынып, жыл сайын текшертип турат.

Ад.:   Многотомное руководство по глазным болезням, т. 1, кн. 1, М„ 1962; Архангельский В. Н., Глазные болезни, 2 изд., М., 1969.

от 2020