ГЛАЗУЦфВ Щ|рлий Афанасьевич

[20= 12. 1895 (1. 1. 1896) — 26. 6. 1967] -генерал-лейтенант (1944), эки жолу Сов. Союз. Баатыры (1944, 1945). 1926-жылдан КПСС мүчөсү. Дыйкандын үй-бүлөсүнөн. Биринчи дүйн. согушка катышкан. 1918-жылдан Сов. Армияда. Түркстанда Гражд. согушта болгон. «Выстрел» (1929), начсо-ставды өркүндөтүү (1941) курста-рын, Генштаб академиясынын курсун (1950) бүткөн. Улуу Ата Мек. согушта аткычтар корпусунун командири. Согуштан кийин бирикменин командири, аба-десант аскеринин генерал-инспектору, аскер округунун коман-дачысына жардамчы болгон. 1954-жылдан запаста. Үч Ленин ордени, З Кызыл Туу, дагы башка 6 орден ж-а медалдар м-н сыйланган.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *