ГЛАЗУРЬ

от2020

Ноя 29, 2020

(нем. Glas — айнек) — ка-рапанын бетине 0,15—0,3 мм калың-дыкта жалатылып, бышырылган айнек түрүндөгү каптооч. Хим. касиети — жегичтүү алюминий силикаттуу ж-а алюминий бор силикаттуу айнек. Г. карападан жасалган буюмдарды кир жугуудан, кислота м-н жегичтер-дин таасиринен сактайт, суу өткөрбөй. Бышыруу темп-расына карата Г. кыйындык м-н эрүүчү (НОО— 1350°С) ж-а оңой эрүүчү (900—1100°С) болуп айырмаланат да, анын эригич-тиги Г-ду түзүүчү материалдардын составына ж-а табиятына жараша болот. Буюмду жакшылап кооздоо үчүн жалатылган Г-га ар түрдүү түстөгү пигмент же түс берүүчү заттын кыч-кылдары аралаштырылат.

от 2020