ГЛАЗУНОВ Александр Константинович

[20. 7(10. 8). 1865, Петербург — 21. 3. 1936, Париж] — орус композитору, дирижер, муз.-коомдук ишмер. Респ-канын эл артисти (1922). Оксфорд, Кембриж ун-ттеринин муз. б-ча ардактуу доктору (1907). Композиция б-ча Н. А. Римский-Корсаковдон таалим алган. 1888-жылдан дирижер, 1899-жылдан Петербург консервато-риясынын проф., 1905-жылдан ректору. Окт. рев-ясынан кийин Петроград консерваториясынын ректору. Музыканы пропагандалоо ж-а агартуу ишине активдүү катышкан. 1928-жылдан чет өлкөдө жашаган. Г.—«Кубаттуу топтун» ж-а Чайков-скийдин салттарын уланткан ири орус композиторлорунун бири. Чыг-лыгы негизинен симф. музыкадан турат. 8 симфониянын автору. 1-сим-фониясын 16 жашында жазган. Аларга эпостук монументтүүлүк, элдик музыканын айкын жанрдык белгилери, зор көркөм чеберчилик мүнөздүү. Мыкты чыг-ларына 5-(1895), 6-(1896), 8-(1906) симфониялары. «Стенька Разин» (1885) аттуу симфониялык поэмасы, «Раймонда» (1898) балети, сюи-талары, конверттери кирет. Г. орустун камералык музыкасына чоң салым кошкон. Римский-Ковсаков м-н бирге Бородиндин «Князь Игорь» опе-расын бүтүргөн, М. И. Глинканын чыг-ларын редакторлоого катышкан.

Ад.:   Галина м., А. К. Глааунов. Жизнь и творчество, Л., 1961.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *