ГЙЛЕЛЬС Эмиль Григорьевич

(19. 10. 1916-ж. т., Одесса) — сов. пианист, СССР эл арт. (1954). Соң. Эмг. Баатыры (1976). 1942-жылдан КПСС мүчөсү. 1935-ж. Одесса консерватория-сын Б. М. Рейнгбальддын классы б-ча, 1938-ж. Москва консерватория-сынын жог. чеберчилик мектебин Г. Г. Нейгауздун жетекчилиги м-н бүтүргөн. 1929-ж. пианист катары алгач ирет концертке катышкан. 1936-жылдан Москва консерваториясында окутуучу, 1952-жылдан проф. Г.— биздин замандын эң ири пианист-теринен. Анын аткаруучунун өнөрү эмоциялуулугу, виртуоздуулугу, ин-терпретациянын оригиналдуулугу ж-а жаңылыгы м-н айырмаланат. Алпиа-нисттердин Эл аралык конкурста-рында (Вена, 1936, 2-сыилык; Брюссель, 1938, 1-сыйлык) мөрөй алган. СССР мамл. сыйл. (1946), Лениндик

Ад.:   Х е н т о в а С, Эмиль Гилельо, 2 изд., М., 1967, __

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *