ГИФОМИЦЕТТЕР

от2020

Ноя 29, 2020

 (Hyphomycetales, Moniliates) — жетилбеген козу карындардын катары. Алардын 650 дөп ашуун уруусу, 10 миңдей түрү бар. Г-дин жипчелери көп клеткалуу. Алар жыныссыз жол м-н көбөйөт. Г.—өсүмдүктөргө илдет жугузуучу мителер, сапрофиттер.

ГИФТЕР, к. Козу карындар.

от 2020