ГИСТОХИМИЯ

от2020

Ноя 29, 2020

 — өсүмдүктөр м-н ай-банаттардын ткандарынын хим. касиеттерин изилдөөчү илим, гистоло-гиянын болүтү’. Г-нын милдети — ткандын клеткаларындагы ж-а клетка аралык чөйрөдөгү зат алмашуунун озгочолүктөрүн изилдөө. Г-нын методдору клетканы түзгөн заттарды боёого же тийиштүү^ реактив м-н таасир кылып, алардын түсүн өзгөртүүгө негизделген. Г-ны жардамы м-н заттардын ткандарда топтолушу, саны ж-а өзгөрүшү аныкталат.

от 2020