ГИСТОНДОР

— начар негиздик ка- ] сиетке ээ болгон белоктор тобу. Жөнөкөй белокторго кирет. Г. көбүнчө айбанаттардын клеткасынын ядросун-да кезигет. Богок бези ж-а эритро-циттердин белогу Г-го бай болот. Негизги аминокислоталардын (гистидин, лизин, аргинин) Г-до болушу, анын жегичтик касиетин аныктайт. Г-дун мол. масс. 5000—37 000. Клетканын ядросунда (хромосомада) Г. дезокси-рибонуклеин к-тасынын (ДНК) жыйындысы м-н бирге нуклөогистонду пайда кылат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *