— Таж-ндын түгл.-батышындагы Кафирниган ж-а Вахш өрөөндөрүндөгү соңку неолит дооруна (болжол м-н б. з. ч. 7—2-миң жылдарга) таандык арх-ялык мад-т. Анын эң ири эстеликтери — Туткаул (Дүйшөмбүнун түш.-чыгы-шында) ж-а Куй-Вульен (Куляб ш-нда). Г. м-на көбүнчө чоркок жасалган таш куралдар мүнөздүү. Ка-зууларда табылган буюмдарга кара-раганда, тоолуу жерлерде ж-а тоо этектеринде жашаган уруулардын мад-ты бардык белгилери б-ча архаикалык мад-тка жатат. Г. м. мезгилинде эл негизинен аңчылык кылып, мал баккан. Дыйканчылык кылгандары да болгон. Г. м-нын издери Кырг-нда Чүй ж-а Ысык-Көл өрөөндөрүндө (Долинка, Чолпон-Ата, Ананьев) учурайт.

Ад.:   К о р о б к о в а Г. Ф., Р а н о в В. А., Неолит горных районов Средней Азии, в сб.: Проблемы археологии Средней Азии, Л., 1968.

от 2020