ГИССАР КЫРКА ТООСУ

Ысар О. Азияда, Памир-Алай тоо системасынын батыш бөлүгүндө (Өзбек ж-а Тажик ССРлеринде). Аму-Дарыя ж-а Заравшан д-ларынын суу бөлгүчү. Уз. 200 км. Бийикт. 4643 м ге чейин. Негизинен кристаллдык тоо тектер-ден, сланец м-н кумдуктан турат. Борб. бөлүгүндө кооз Искендер-Көлү (2176 м бийикте) жайгашкан. Тоо этегинде субтропиктик бийик чөптүү талаа, бадалдуу өсүмдүктөр, андан жогору субальп шалбаасы, ксерофит ж-а альп шалбаасы өсөт.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *