ГИССАР КОЮ

от2020

Ноя 28, 2020

— тегерек куйруктуу, кылчык жүн кой породасы. Таж-нда элдик селекциянын негизинде чыгарылган. Жыл бою жайытта багылып, катаал табигый шартка чыдамдуу келет. Дүйнөдөгү койлордун ириси. Коч-корунун бийикт. 80—85 см, соолугу 75—80 см. Кочкорунун тирүүлөй салм. 130—140 кг, мыктысы 190 кг, соолугу 80—90 кг, айрымы 150 кг. Куйругу .18—20 кг. Г. к. чыйрак, башы чоң, токол, шалпаң кулак, тез жетилет. Алты айлык козусунун салм. 60 кг дан ашат. Сойгондо 58—60% эт чыгат. Кочкорунан 1,3—1,6 кг, соолугунан 1,0—1,4 кг жүн кыркылат. Бул кой Таж-нда ж-а Өзб-ндын айрым райондорунда күтүлөт.

от 2020