ГИРО…

от2020

Ноя 28, 2020

(гр. gyros — тегерек, gyreuo— тегеренем, айланам) — татаал сөздөрдүн айланма кыймылга тиешелүү маанини туюндуруучу составдын биринчи бөлүгү (мис, гироскоп, гиро-тахометр).

от 2020