ГИРОСКОП

от2020

Ноя 28, 2020

(гиро… ж-а гр. sko-рео — байкайм) — мейкиндикте айлануу огунун багытын өзгөртө алган тез айлануучу катуу нерсе. Айлануу кыймылында болуучу асман телолору, артиллерия снаряды, кемелерде орнотулган турбинанын ротору, балдардын оюнчук чимириги ж. б. Г-тук касиетке ээ. Г. касиетине негизделип түзүлгөн ар кандай приборлор, механизмдер (мис, гироскоп компасы, стабилизатор) самолет, деңиз кемеси, ракета ж. б. кыймылын автоматтык башкаруу үчүн, алардын алга жылуу же бурчтук ылдамдыгын ченөөдө ж-а кыймыл багытын, тараптарды аныктоо үчүн кеңири колдонулат. Г-тун касиети төмөнкү эки шарт аткарылганда байкалат: Г-тун айлануу огу мейкиндикте өз багытын өзгөртө алышы керек; Г-тун өз огунда айлануусунун бурчтук ылдамдыгы ок багытын өзгөрткөндөгү бурчтук ылдам-дыктан алда канча чоң болушу талап кылынат. Айлануу огу мейкиндикте эркин айланыш үчүн техникада колдонулуучу Г. атайын рамкага бекитилет.

Ад.\ Ишлинский А. Ю., Механика гироскопических систем, М., 1963.

от 2020