ГИПС

(гр. gypsos — бор, аки таш) — кальцийдин суулуу күкүрт тузу, минерал. Хим. формуласы CaSO«-2H20. Таза Г-те 32,56% СаО, 46,51% S03, 20,93% Н20 бар. Моноклин системасында кристаллданат. Өңү түссүз, тунук, боз, аппак, кызгылт, күрөң, кара. Айнектей жалтырак. Катуулугу Шоос шкаласы б-ча 1,5. Салышт. салм. 1,5—2. Деңиз м-н көлдөрдүн түбүндө чөкмө түрүндө ж-а ангидрит минера-лынын гидратталышынан пайда болот. Курулуш ишинде, майда кооз буюмдар жасоодо, а. ч-да, медицинада, оптикада, скульптурада, боек даярдоодо кеңири колдонулат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *