ГИПСТЕП ТАҢУУ

— сынган, чыккан, жараланган жерди кыймылсыз абалда кармоочу тез ката турган таңгыч. Мында марли, бинтке гипс күкүмүн текши себелеп, жылуу сууга чылап, сыгып туруп керектүү жерге жабат. Г. т-ну 1-жолу Н. И. Пирогов Крым согушунда (1853—56) колдонгон. Г. т. тегерек таңуу, гипстик шина (лангет), корсет, керебет түрүндө болот. Ал сөөктөрдүн ачык ж-а жабык сы-ныктарында,- муундун бузулууларын-да, сөөк-муун туберкулёзунда ж. б. колдонулат. Г. т. кан тамырларды кысып коюшу мүмкүн. Ошондуктан таңылган мүчөнүн учу (мис, кол-бут- I тун манжалары) көгөрсө же кубарса, Г. т-ну узатасынан тилип, алып таш-тоо керек. I

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *