ГИППОКРАТ

от2020

Ноя 28, 2020

(б. з. ч. 460, Кое а.— 5. з. ч. 377, Фессалия) — байыркы трек врачы. Кое а-ндагы врач мектебинин уюткусу болгон үй-бүлөнүн 1Г-тукуму. Мед. билимди атасы Ге-1азапдден алган. Г-тын энеси Фена-тета боюнда бар аялдарга жардам зерген, колу эмсек киши болгон. Г. Греяия, К. Азия, Ливия, Кара деңизде ж-а скифтер арасында болуп, Азия ж-а Египет элдик медицинасы м-н таанышкан. Анын б. з. ч-ки чыг-лары 5Э эмгектен турат. Г-тын эң негизги эмгеги — өз заманындагы медицина-як дннчилердин таасиринен кутка-ЭВ£П, анын чьшыгы илим катары өсү-жтнэ жол ачышы. Г. оорулууну да-|кжаганда организмдин өзгөчөлүгү шш тышкы чөйрөнүн шартын эске мууну сунуш кылган. Адамдын ооруга» чалдыгышын кудайдын буйругу деп эсептеген дин агымын четке кагып, оорулардын пайда болуу жолун аныктаган. Ошону м-н бирге жакшы хирург да болгон. Ал жараны тануу, чыккан ж-а сынган жерди дарылоо ыкмасын тапкан, «Гиппократ анты» деп аталган врачтардын антын жазган. Г-ты «медицинанын атасы» деп аташат.

от 2020