ГИППАРИОН

от2020

Ноя 28, 2020

(Hipparion) — жог. мио-цендйн аягынан плиоцендин аягына чейинки мезгилде жашаган үч ман-жалуу жылкы уруусу. Г-дор кичирээк келип (бийикт. 1,5 м), азуулары азыркы жылкынын Eguus уруусуну-кунан кыска болгон. Алар үйүр-үйүрү м-н (бир нече миңден) чөптүү мейкин талааларда жүргөн. Жог. шгаценде Түн. Америкада пайда бо-ivn, кийин бардык континенттерге (Түш. Америка м-н Австралиядан башка) тараган. Г-дун 50дөн ашуун гүрү белгилүү, бирок алардын баары тукум курут болгон. Г-го жакын уруудан (плиогиппустан) сы-Еар туяктуу жылкы чыккан. Алар Түн. Америкадан бардык континенттерге таралган.

от 2020