ГИПО…

(гр. hypo — төмөн, астында, асты жагында) — татаал сөздөрдүн кандайдыр бир нерсенин же кубулуштун нормадан басаңдаганын туюн-дуруучу составдын биринчи бөлүгү (мис, гиподерматоз, гипоморфоз).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *