ГИПО…

от2020

Ноя 28, 2020

(гр. hypo — төмөн, астында, асты жагында) — татаал сөздөрдүн кандайдыр бир нерсенин же кубулуштун нормадан басаңдаганын туюн-дуруучу составдын биринчи бөлүгү (мис, гиподерматоз, гипоморфоз).

от 2020