ГИПОФИЗ

от2020

Ноя 28, 2020

(гр. hypophysis —урчук), мээнин төмөнкү кошумчасы — адам ж-а омурткалуу жаныбар-лардагы гормондук регуляцияда чоң роль ойноочу ички секрециялык без. Г. негизги баш сөөктүн түрк ээрине окшогон чуңкурунан орун алган. Организмдин түрүнө, анын жашына ж-а физжол. абалына байланыштуу Г. түрдүү салмакта, көлөмдө ж-а формада болот. Адамдын Г-иннн салм. 0,5— 0,6 г. Ал алдыңкы (бөздүү), ортоңку (аралык) ж-а арткы (нервдүү) бөлүктөргө бөлүнөт. Г-дин ар башка функ-цияларды аткаруучу бөлүктөрү түрдүү ткандардан турат. Г-днн алдыңкы бөлүгүнүн экстрагынан өстүрүү же соматроптуу, тиреотроптуу, фолли-кулинди стимулдоочу, лютеиниздөө-чү, лютеотроптуу ж-а адренокорти-котроптуу (АКТГ) гормондор бөлүнүп алынган. Бойду өстүрүүчү гор-мондун арбын болушу бойдун ашкере өсүшүнө (гигантизмге), ал эми аз иштелип чыгышы бойдун өспөй калышына (кодоолукка) алып келет. Ортоңку бөлүгү көздүн көрүшүн жөнгө салуучу гормонду иштеп чыгарат. Арткы бөлүкчөсү иштеп чыгарган гормондор (вазопрессин, окситоцин) кан басымын ж-а заара бөлүп чыгарууну жөнгө салат.

от 2020