гидротерм кенинин бир түрү; эң тереңдикте чоң басымдын ж-а жог. темп-ранын (ЗОО— 500°С) натыйжасында пайда болот. Терминди амер. геолог В. Линдгрен бөлгөн (1907).

от 2020